top of page

Algemene voorwaarden opleiding

The Sleep Code®

The Sleep Code- benadering werd ontwikkeld om de nadruk te leggen op het instinct van een moeder en de signalen van een baby. Aan de hand van The Sleep Code® worden ouders geholpen om slaapoplossingen te vinden door middel van responsieve opvoedingsmethoden terwijl ze een veilige relatie opbouwen met hun baby.

 

Reglement op het gebruik en toezicht van “The Sleep Code®” door Lise Dullaerts

 

Artikel 1, definities:

The Sleep Code:

The Sleep Code® is een coachingvorm voor het ondersteunen van ouders met kinderen met slaap- of gedragsproblemen.

De methodiek staat voor:

 • veilige hechting

 • ondersteund de natuurlijke voortgang van ontwikkeling van het kind

 • geeft ouders inzicht in hoe "normale" kinderslaap en “normaal” kindgedrag eruit ziet

 • toont waardering voor het zich nog ontwikkelende brein van het jonge kind en het dominante overlevingsinstinct van het kind

 • moedigt ouders aan om te geloven en hun eigen instinct 

 • stelt ouders in staat om veranderingen aan te brengen om de kwaliteit van de slaap van het kind te verbeteren of zijn gedrag bij te sturen

 

The Sleep Code®- benadering leert ouders hoe zij op een dieper niveau contact kunt maken met het kind en hoe zij belangrijke veiligheidsgevoelens kunnen versterken, zodat het kind voorbereid is en weet hoe hij in slaap moet vallen wanneer hij, op basis van zijn ontwikkeling, hiervoor klaar is.

Binnen deze aanpak staat ontwikkelingsgerichte zorg en leeftijd passend handelen centraal. 

 

Gebaseerd op bewezen methodes van Magda Gerber (RIE- methode), dr. Shefai (Conscious parenting), dr. Karp (Happiest baby on the block - the 5 s's), dr. Linda F. Palmer (the baby bond), dr. Stuart Shanker (Zelf-reg), Aletha J. Solter (aware parenting), dr. Daniel J. Siegel (the whole brain child), Simone Davies (montessori), ...

 

De methodiek ondersteunt ouders om:

 • realistische, leeftijd geschikte verwachtingen te hebben over de slaap en het gedrag van het kind en wat dit nu allemaal inhoudt

 • meer over zichzelf als ouder te leren en de impact op het gedrag en de slaap van het kind

 • een responsieve ouder te zijn door te kijken en te luisteren naar de signalen van het kind en respectvol met het kind om te gaan

 • een veilige leef- en slaapomgeving te creëren

 • de kracht te hebben die nodig is om de slaap en het gedrag te ondersteunen,

 • stoorzenders van de slaap en het gedrag te herkennen

 • hulpmiddelen die een betere slaap en gedrag voor het kind aanmoedigen toe te passen

 • controle te krijgen over de omstandigheden die invloed hebben op de slaap en het gedrag van het kind, zoals het eigen gedrag, voeding, omgevingsfactoren, routines, slaapassociaties,...

 

The Sleep Code® Baby & kinderslaapcoach

Persoon die de opleiding tot “The Sleep Code® Baby & kinderslaapcoach”

volgde bij “De babyslaapcoach” Lise Dullaerts.

Cursisten

Persoon die de opleiding tot “The Sleep Code® Baby & kinderslaapcoach” volgen bij “De babyslaapcoach” Lise Dullaerts.

Kenmerken:

Zoals terug te vinden zijn in Artikel 2, gemeenschappelijke kenmerken

 

Certificeringsmerk:

Het collectieve woord- en beeldmerk zoals hierboven afgebeeld

 

Raad van Toezicht:

Lise Dullaerts, De Babyslaapcoach

 

Bestuur/gemachtigde:

Lise Dullaerts, De Babyslaapcoach

 

Artikel 2, Kenmerken en voorwaarden van het merk:

 1. Het gebruik en vermelding van “The Sleep Code®” en The Sleep Code® logo is voorbehouden voor personen die een opleiding volgden bij Lise Dullaerts, De Babyslaapcoah, tot “The Sleep Code® Baby & kinderslaapcoach”

 2. Om “The Sleep Code® Baby & kinderslaapcoach” te worden is een vooropleiding binnen vroedkunde, verpleegkunde, pedagogie, psychologie vereist of gelijkgestelde ervaring (minimum 5 jaar werk ervaring met baby’s en/of kinderen onder 5 jaar)

 3. De “The Sleep Code® Baby & kinderslaapcoach” opleiding wordt gevolgd bij Lise Dullaerts, De Babyslaapcoach

 4. Het bestuur/gemachtigde, kan personen weigeren tot de opleiding op basis van de analyse van de ervaring en/of de vooropleiding.

 5. Het slagen voor de opleiding (ivm taken en case studies) tot “The Sleep Code® Baby & kinderslaapcoach" is vereist om “The Sleep Code®” logo en vermelding te mogen gebruiken.

 6. Minimaal 10u praktijkervaring is vereist om zichzelf “The Sleep Code® Baby & kinderslaapcoach" te noemen en “The Sleep Code®” logo en vermelding te mogen gebruiken.

 7. Jaarlijks volgen van 10u bijscholing, bij Lise Dullaerts, De Babyslaapcoach of in een erkend opleidingscentrum, is vereist om “The Sleep Code®” logo en vermelding te mogen gebruiken en de titel “The Sleep Code® Baby & kinderslaapcoach” te behouden.

 8. Een “The Sleep Code® Baby & kinderslaapcoach” biedt, bij ernstige gedrags- en of slaapproblemen, begeleiding en coaching aan ouders in de vorm van persoonlijk contact, via huisbezoek of fysieke consultatie voor een grondige evaluatie van de situatie.

 9. Een “The Sleep Code® Baby & kinderslaapcoach” biedt, bij milde gedrags- en of slaapproblemen of vragen van ouders, begeleiding en coaching aan ouders in de vorm van persoonlijk contact, via huisbezoek, fysieke consultatie of digitale consultatie.

 10. Personen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen kunnen zichzelf “The Sleep Code® Baby & kinderslaapcoach” noemen en kunnen gebruik maken van “The Sleep Code®” logo en vermelding.

 

Artikel 3, Toezicht en sancties:

 1. Gebruik van het certificeringsmerk, zonder te voldoen aan bovenstaande kenmerken en voorwaarden is in strijd met de bepalingen van dit reglement.

 2. Toezicht op de naleving van de kenmerken en voorwaarden gebeurd door het bestuur/gemachtigde

 3. Het bestuur/gemachtigde controleert tenminste één maal per jaar steekproefsgewijs het gebruik van het certificeringsmerk en op basis van het eigen onderzoek, en eventuele meldingen van derden, zal besloten worden of de titel “The Sleep Code® Baby & kinderslaapcoach” kan behouden worden (met het gebruik van het logo en vermelding) of het indienen van een eventuele klacht noodzakelijk is.

 

Artikel 4, Vaststelling en wijziging

Dit reglement is vastgesteld door de het bestuur/gemachtigde van “The Sleep Code®”. Het kan worden gewijzigd op elke moment indien het bestuur/gemachtigde dit noodzakelijk vindt.

Artikel 5, Praktische informatie
Locatie

Digitaal via webinar, online platform en zoom

 

Betalingsvoorwaarden

Eénmalige betaling (€2479 incl BTW) - betaling op afbetaling kan (4x€620 of 6x€415)

Zodra de cursist de betaling uitvoerde is deze ingeschreven voor de opleiding.

Eenmaal ingeschreven kan de inschrijving niet meer geannuleerd worden. Koos de cursist voor betaling via afbetaling, is deze verplicht het volledige bedrag af te betalen binnen de afgesproken tijd. De cursist ontvangt elke 1e dag van de maand, vanaf de maand van inschrijving, een factuur met het te betalen maandbedrag. Dit bedrag dient overgemaakt te worden binnen de 14 dagen. Zou de betaling niet uitgevoerd worden, wordt de cursist onmiddellijke verwijderd uit de opleiding. Wanbetalingen worden overgemaakt  naar de advocaat voor verdere gerechtelijke opvolging.

Annulatievoorwaarden

Indien “De babyslaapcoach” Lise Dullaerts, door omstandigheden de opleiding niet kan volbrengen wordt deze opgeschort tot een later tijdstip. Terugbetaling wordt niet toegestaan.

Zou de cursist door omstandigheden de opleiding niet kunnen volbrengen, kan na onderling overleg met “De babyslaapcoach” Lise Dullaerts gekeken worden wat hier een passende oplossing kan zijn.

Zou een cursist klachten hebben ivm met de opleiding tot THE SLEEP CODE® BABY- & KINDERSLAAPCOACH dan kunnen deze steeds gericht worden tav “De babyslaapcoach” Lise Dullaerts, dullaertslise@gmail.com.

Na inschrijving is er geen opschorting van het inschrijvingsgeld.

Feedback

Er zal een maandelijks feedback formulier aangeboden worden zodat de cursist zijn bevindingen en klachten kan doorgeven.  “De babyslaapcoach” Lise Dullaerts zal deze formulieren na kijken en hierop naar eigen goeddunken en vermogen te reageren.

Data
De THE SLEEP CODE® BABY- & KINDERSLAAPCOACH opleiding zal doorgaan op onderstaande data:

 • 22 - 23 januari 2024:

 • Module 1: Ontwikkeling van het kind

 • Module 2: Ontwikkeling van de ouder

 • Casusdag Module 1 & 2​

 • 19 - 20 februari 2024:

 • Module 3: Sleep Science - THE SLEEP CODE®

 • Module 4: Sleep Troubles - THE SLEEP CODE®

 • Casus dag Module 3 & 4​

 • 18 - 19 maart 2024:

 • Module 5: Stress- regulatie en huilen

 • Module 6: Baby- en kindervoeding

 • Module 7: Spel- en setting up your home

 • Module 8: Ondersteuning aan de ouder

 

Data coaching en casusdagen:

 • Worden meegedeeld zodra de groep gestart is. 

 • Er zijn steeds 3 keuze mogelijkheden voor live coaching en casusdagen.

 

Dag indeling

 • Ochtend: 9u - 12u

 • Lunch: 12 - 13u 

 • Namiddag: 13 - 16u

 

Opdrachten

In de eerste 4 modules zal gewerkt worden met aangeleverde casussen. 

Na het afronden van de 8 modules doorlopen de cursisten een stage periode van 3 maanden.

Binnen deze periode worden 10 gezinnen gevolgd voor een éénmalig consult en 3 gezinnen zullen opgevolgd worden voor een begeleidingstraject. Na deze stage periode dienden de cursisten verslagen in van deze opvolgingen. De verslagen dienen als eindevaluatie van de opleiding en worden beoordeeld door de Babyslaapcoach.

 

Afronden opleiding
Indien u uw case studies goed hebt afgerond en er kan vastgesteld worden dat u over voldoende info beschikt om aan de slag te gaan als THE SLEEP CODE® BABY- & KINDERSLAAPCOACH ontvangt u uw getuigschrift!

Na het afronden van de opleiding:

 • Kan u aan de slag als een van de Belgische opgeleide baby- & kinderslaapcoaches

 • U mag vernoemen dat u met THE SLEEP CODE®- methode aan de slag gaat

 • U wordt éénmalig vermeld op de sociale media van De Babyslaapcoach

 • Er wordt van u verwacht dat u jaarlijks bijkomende opleidingen (minimum 10u) volgt, om uw cliënten de beste zorgt te blijven garanderen.

LICENTIE

U kan opteren om na de opleiding met THE SLEEP CODE®- licentie aan de slag te gaan:

 • Bovenstaande zaken blijven gelden 

 • Licentie = €250/jaar.

  • U kan aan de slag met alle documentatie die voorzien wordt op een gesloten platform (bevat steeds de laatste nieuwe updates in het hele slaap- en opvoedingsgebeuren)

   • Anamnese

   • Begeleidingsplan

   • Slaaplog

   • Infogidsen

   • Infofiches

   • ...

  • U wordt blijven vermeld op de website van De Babyslaapcoach 

  • U kan bijkomende opleidingen volgen bij De Babyslaapcoach aan verlaagt tarief 

  • U heeft recht op uitdiepingsmodules (zodra er nieuwe zaken verschijnen, zal hierover een webinar/videocursus voorzien worden)

  • U kan De Babyslaapcoach (verder kosteloos en onbeperkt) contacteren om moeilijke cases te bespreken en haar advies te vragen. De babyslaapcoach ondersteunt u graag om ouders de beste hulp te bieden.

bottom of page